fbpx

Miljöprövningsdelegationen avslår Holmens ansökan

Igår kom beskedet att Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Östergötland formellt avslår Holmens ansökan om att bygga vindkraft vid Klintaberget.

Efter beslutet i Norrköpings kommunfullmäktige i slutet av april, att avstyrka Holmens vindkraftsansökan, kom nu beslutet från miljöprövningsdelegation att formellt avslå ansökan.

Beslutet har fattats i enlighet med gällande lagstiftning och motiveras så här:

“Enligt 16 kap. 4 § miljöbalken får tillstånd endast ges till en anläggning för vindkraft om den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt ansökan.

Miljöprövningsdelegationen konstaterar att kommun fullmäktige i Norrköpings kommun har avstyrkt ansökan, varför ansökan ska avslås.”

Läs hela beslutet från miljöprövningsdelegationen: