fbpx

Nu är den nya foldern här!

RVNO:s informationsfolder om Holmens planerade vindkraftsprojekt.

Just nu pågår arbetet för fullt med att dela ut den nya foldern som RVNO tagit fram, med information om konsekvenserna som en storskalig vindkraftetablering i norra Östergötland skulle få för människor, djur, natur och kulturmiljöer.

Foldern har tryckts i 5 000 exemplar till att börja med och delas ut bland annat i Simonstorp, Grytgöl, Igelfors, Regna, Åby, Jursla, Näkna, Bränntorp och Svärtinge.

Störande ljud ett av de största miljöhoten enligt WHO

I sina senaste riktlinjer för buller tar WHO för första gången upp ljud från vindkraftverk som ett hot mot människors hälsa. Foto: Shutterstock

Världshälsoorganisationen (WHO) pekar i den senaste upplagan av Environmental Noise Guidelines for the European Region ut buller och störande ljud som ett av de största miljöhoten mot människors hälsa. Här tas för första gången också ljud från vindkraftverk upp som en störande ljudkälla.

Även lågfrekvent ljud bör undersökas

WHO menar att det behövs bättre metoder för mätning av ljud från vindkraftverk och fler studier av kopplingen mellan störande ljud och människors hälsa. Det gäller både det hörbara ljudet och det lågfrekventa pulserande infraljudet som inte uppfattas av örat men visat sig kunna kopplas till hälsoproblem som sömnstörningar, depression, tinnitus, huvudvärk, yrsel och ökad aktivering av autonoma nervsystemet.

Läs mer:

WHO

Läkartidningen

Vindkraftens påverkan på vilt studeras i svensk-norskt samarbete

Älg, varg och järv i områden med vindkraftverk kommer att följas med hjälp av gps.
Foto: Shutterstock

Hur vindkraftverk påverkar älg och annat vilt ska nu studeras som en del i det svensk-norska samarbetet Grensevilt 2 som syftar till att bättre samordna förvaltningen av vilt i gränstrakterna.

I studien kommer rörelsemönster hos älg, järv och varg i områden med vindkraftverk att följas via gps. Det ska ge svar på hur den accelererande vindkraftsutbyggnaden påverkar beteendet hos viltpopulationer och vilka konsekvenser det får för viltförvaltningen.

– Dessutom vill vi undersöka hur en utbyggnad av vindkraft påverkar jakten på älg samt jägarnas inställning till utbyggnad av vindkraft genom att genomföra intervjuer med jägare, säger Camilla Wikenros, forskare på SLU.

Studien genomförs av bland andra Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Høgskolen i Innlandet (INN) och länsstyrelserna i Dalarna och Värmland. Kunskaperna kommer att samlas i en gemensam, gränsöverskridande portal.

Läs mer:

SLU