fbpx

Vad anser du om vindkraftsetablering i Norra Östergötland?

Vinterpaddling på Bolen
Foto: Tina Karlsson From

RVNO genomför enkät för att ta del av allmänhetens åsikter om vindkraftsetableringen i Norra Östergötland.

Det finns ett stort intresse från beslutsfattare och myndigheter att ta del av allmänhetens åsikter om vindkraftsetableringen i Norra Östergötland. Den här enkäten riktar sig till dig som berörs av etableringen, oavsett om du är boende, verksam eller har andra intressen i de aktuella områdena, t ex frekvent besöker markerna i rekreationssyfte. Vi ser gärna att flera personer i ett hushåll fyller i enkäten så att vi får ett brett underlag.

Resultatet är helt anonymt och kommer enbart att redovisas på procentnivå. Vi har valt att ta med det planerade vindkraftsområdet mellan Rejmyre och Igelfors som publicerades den 8 januari men har ännu inte tagit ställning till om området ska inkluderas i föreningens arbete. Med tanke på placeringen av området är det ändå aktuellt att ta reda på hur kringboende uppfattar förslaget från Eolus.

Tacksam om du vill svara på vår enkät senast 18 januari. Det tar ca 10 min. Du är helt anonym, dina svar kan inte kopplas till dig som person. Har du frågor är du välkommen att mejla till styrelsen i RVNO: medlem@rvno.se.

Här når du enkäten https://forms.gle/u5zwM7K1U4HntU3b9
Läs mer

TACK för ditt engagemang.