fbpx

Var med och bevaka frågan om tematiskt tillägg om vindkraft!

Onsdagen den 15 februari röstar fullmäktige i Finspång om hur den nya beredningen för tematiskt tillägg ska vara sammansatt och om vem som blir ordförande respektive vice ordförande.

Onsdag den 15/2 ska Finspångs kommunfullmäktige fatta beslut om de elva ledamöter som ska ingå i den nya beredningsgruppen för tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP) gällande vindkraft i kommunen.

Beredning för tematiskt tillägg om vindkraft kommer att ha i uppgift att arbeta fram riktlinjer för vindkraftsetableringar i Finspångs kommun. Hur det tematiska tillägget utformas kan få avgörande betydelse för boende och företag i kommunen, inte minst i de områden där det redan idag finns planer på storskalig vindkraft.

Vill du följa mötet på plats? Kom till kommunhusets sessionssal på onsdag.

Sammanträdespunkt enligt fullmäktiges kallelse:

Val av beredning för tematiskt tillägg om vindkraft för den tid som beredningens uppdrag pågår – val av 11 ledamöter, samt val av ordförande och vice ordförande bland ledamöterna

Sammanträde Finspångs kommunfullmäktige
Plats: Finspångs kommunhus, sessionssalen, Bergslagsvägen 13-15
Tid: Onsdag den 15/2, kl: 14.00