fbpx

Stor oro bland lokala företagare inför Holmens vindkraftsplaner

På landsbygden finns små, medelstora och stora företag som alla hjälper till att få kugghjulen att snurra. Hotet om en storskalig vindkraftsetablering skapar mycket oro och ilska. Foto: Shutterstock
Oron och ilskan är stor bland lokala företag inför Holmens planerade vindkraftsetableringar i norra Östergötland. Det visar en enkät som RVNO nyligen genomfört bland företagare i områdena. En etablering skulle vara förödande även för nyföretagandet, menar Catharina Roos, ansvarig för företagarfrågor inom föreningen.

Holmens planer på att bygga 77 vindkraftverk väcker oro och ilska bland företagare i de aktuella etableringsområdena i och runt Simonstorp, Igelfors och Grytgöl. Det visar RVNO:s nyligen genomförda enkät.

Av de företagare som svarat anger nära 95 procent att de känner mycket oro och tveksamheter inför projektet. Lika många, 95 procent, svarar “nej, inte alls” på frågan om de skulle känna förtroende för Holmen om projektet fullföljdes. Nära 90 procent anger att de är ”mycket negativa” till vindkraftsprojektet.

Förlorade kunder och förstörelse av unika miljöer

På frågan om vilka kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser man befarar att en etablering skulle få nämns förstörelse av unika miljöer, förlorade kunder, minskad tillväxt, arbetsmiljöproblem till följd av störande ljud och avfolkning av hela bygder.

– Bland små och medelstora företag finns redan nu en stor oro inför framtiden oavsett om vindkraftsprojektet blir av eller inte. Som företagare måste man i god tid planera sin verksamhet och vem vågar satsa fullt ut med ett sådant hot hängande över sig? Många funderar också på om nästa generation ens kommer att vilja bo kvar, säger Catharina Roos, ansvarig för företagarfrågor inom RVNO.

Låg andel nyföretagare redan ett problem

Företagen som deltagit i enkäten återfinns inom en rad olika verksamheter såsom närturism, lantbruk, fastigheter, odling, hälsa, bemanning och hotell- och konferens.

– Både Norrköpings och Finspångs kommun ligger idag under medelvärdet i Sverige gällande nyföretagande. I och med Holmens planer riskerar vi en ytterligare drastisk minskning av nyföretagande och ungas möjligheter att starta företag och försörja sig i våra kommuner, säger Catharina Roos.

Är du företagare men ännu inte medlem i Företagarna RVNO? Välkommen att gå med! Mer information på https://rvno.se/kontakt/

Holmen och verkligheten

“Att förlita sig på att den väderberoende vindkraften på egen hand kommer att lösa elförsörjningen på kort och lång sikt är oansvarigt.” (Henrik Sjölund, vd Holmen Skog)
Foto: Shutterstock

Holmen och verkligheten

Det här är en debattext av Fredrik Nilsson, medlem i RVNO

Något som ser riktigt bra ut vid första anblick kan i verkligheten visa sig vara inget annat än snömos. Tyvärr är det fallet med Holmens tänkta vindkraftsparker.

Holmen är inte ute efter att göra världen till en bättre plats. Syftet med vindkraftsetableringarna är att sälja miljötillståndet och tjäna en hacka. Trots talespersonen Nils Ringborgs ord om att det viktigaste är att bidra till omställningen till fossilfritt.

Henrik Sjölund, vd Holmen skog, kallar det i stället oansvarigt att förlita sig på den väderberoende vindkraften både på kort och lång sikt och konstaterar på branschsammarbetsorganet SKGS:s webb den 30 juni 2020:

”En mindre andel planerbar kärnkraft i systemet och en större andel väderberoende andel vindkraft är svår att hantera. Slutar det plötsligt blåsa måste ny effekt tillföras snabbt och dagens lösning innebär en tydlig osäkerhet.”.

Vad man egentligen vill ha är planerbar kraft

Sveriges elproduktion, bestående av vattenkraft, kärnkraft, kraftvärme och vindkraft, är idag till nära 100 procent fossilfri. Här bidrar inte vindkraften till ytterligare fossilfrihet. Och Holmen vill inte ha vindkraft som elförsörjning till sina industrier. Man vill ha kärnkraft och kraftvärme som är planerbar. Vindkraften är i ställlet en möjlighet för koncernen att tjäna pengar genom att sälja tillstånd till utländska vindkraftsexploatörer.

Nils Ringborg säger i en intervju i NT den 25 september att man initialt vill bli självförsörjande på el i Holmenkoncernen. Men det finns 19 tidigare vindkraftsprojekt på Holmens mark. Av dessa ägs den stora majoriteten av utländska investerare. Att Holmen projekterar vindkraft för egen elproduktion är helt enkelt inte sant.

Fortsätter i blindo trots försvarets nej

Inte heller när det gäller försvarets nej stämmer Holmens uppmålade bild av vad som hänt. Nils Ringborg säger i NT den 20 november 2020:

”Vi är egentligen inte förvånade och har en bra dialog med försvarsmakten (…) Vi fortsätter med de ändringar som försvaret vill att vi ska göra.”

Men sanningen är att man trots försvarsmaktens nej fortsätter projekten i blindo och hindrar all form av utveckling i den aktuella delen av kommunen under tiden.

Även i frågan om koldioxidutsläpp målar man upp en missvisande bild av verkligheten. Nils Ringborg säger i NT den 20 november att det ligger i tiden att på allvar tänka till kring koldioxidfrågan.Enligt statliga Vattenfalls hemsida har dock vindkraft högst CO2-utsläpp ur ett livscykelperspektiv av alla de kraftslag man själva producerar. Vindkraft bidrar alltså inte till att minska de svenska CO2-utsläppen.

Holmen kommer med snömos om sina planer kring vindkraften och drar valser om betydelsen för industrin. Jag tror inte att allmänheten i Finspång och Norrköping är så lättlurad utan ser vindkraftsplanerna för vad de verkligen är.

Fredrik Nilsson, Rättvisa Vindar Norra Östergötland (RVNO)

Nu är den nya foldern här!

RVNO:s informationsfolder om Holmens planerade vindkraftsprojekt.

Just nu pågår arbetet för fullt med att dela ut den nya foldern som RVNO tagit fram, med information om konsekvenserna som en storskalig vindkraftetablering i norra Östergötland skulle få för människor, djur, natur och kulturmiljöer.

Foldern har tryckts i 5 000 exemplar till att börja med och delas ut bland annat i Simonstorp, Grytgöl, Igelfors, Regna, Åby, Jursla, Näkna, Bränntorp och Svärtinge.