fbpx

Bli en naturdetektiv!

Hjälp RVNO genom att spana efter och tipsa om fåglar i ditt närområde. Foto: Shutterstock. Fotomontage: Eva Darenius Asp

Just nu händer det mycket i skogen. April betyder starten på häckningsperioden för många fågelarter. Ta chansen och bli en fågeldetektiv på spaning i ditt närområde. Och hjälp oss samtidigt i inventeringarna. Vill du bidra med en slant, läs mer längst ner i inlägget.

För RVNO:s räkning kan du spana efter fåglar och meddela oss dina fynd. Ange platskoordinater eller gör en anteckning på en karta, skriv ner datum, tid och hur många individer du ser. Tipset skickar du till natur@rvno.se. På så sätt hjälper du oss i inventeringen av bland annat rovfågel och hönsfågel som pågår just nu.

– För oss är det omöjligt att täcka in alla områden så vi tar tacksamt emot tips. Ange koordinater och precisera lite mer det du ser. Det underlättar för oss, säger Juhani Vourinen, som koordinerar arbetet med RVNO:s fågelinventeringar.

Spelplatser kan skydda från ingrepp

I dagarna inleds speltiden för orre och tjäder i våra skogar. Kända spelplatser kan vara avgörande för att skydda fåglarna från naturingrepp såsom storskalig vindkraftsetablering.

Här är några fåglar du gärna får spana efter och meddela oss om du ser:

Orre
Ungefär från mitten av april och någon månad framåt pågår orrspel i skogarna. Traditionella spelplatser är öppna myrar men numera spelar orrarna även på hyggen, kraftledningsgator och runt mindre skogsbilvägar. Störst chans att höra orrarna är tidiga morgnar och kvällar.

Orrtupp under ett orrspel en tidig morgon vid Rankemossen i Laxå. Foto: Wikimedia Commons

Tjäder
Spelar från och med nu och två-tre veckor framåt. Spana gärna i miljöer där det finns kärr i närheten, tallhedar med grova tallar, berghällar och vit renlav på marken.

Tjäderhöna. Foto: Wikimedia Commons

Järpe
Den minsta arten av skogshöna i Sverige. Mycket stationär. Lever i barrskog. Uppehåller sig mycket på marken och trycker vid fara, flyger upp med bullriga vingslag när man befinner sig ett tiotal meter ifrån. Flyr vanligen upp i träden. Häckningstid från april. Äggen ofta färdiglagda i slutet av maj och kläcks tre veckor senare.

Järpe, hanfågel. Foto: Wikimedia Commons

Storlom
Häckar gärna på öar och holmar i lite större sjöar. Häckningen börjar i april. Bygger bo direkt på marken. Ungarna kläcks efter ungefär en månad. Ungarna följer föräldrarna på flytten söderut.

Storlom, fotograferad vid Sörsjön utanför Åby den 6 april 2021. Foto: Mats Thorén

Fiskgjuse
Häckar vid sjöar, även mindre sjöar. Boplats gärna i breda tallkronor, ibland flera kilometer från närmaste sjö. Honan ruvar äggen cirka fem veckor. Ungarna är flygfärdiga inom åtta veckor. Fiskgjusen blir 20-25 år gammal.

Fiskgjuse. Foto: Wikimedia Commons

Sångsvan
Häckar från mitten av april till juni. Gärna i blöta marker, skogsgölar och mindre gölar med våtmarker runt. Ungarna stannar hos föräldrarna flera månader, ibland fram tills föräldrarnas nästa häckning.

Sångsvanar med ungar. Foto: Wikimedia Commons

Rovfåglar
Kungsörn, havsörn, slaguggla, lappuggla, hökuggla, vråk, bivråk, tornfalk, sparvhök, lärkfalk m.fl.

Slaguggla. Foto: Andrew Kalinin
Tornfalk. Foto: Andreas Trepte, www.avi-fauna.info

Just nu genomför RVNO inventering av bland annat hönsfågel som tjäder och orre i de utpekade vindkraftsområdena. Ett tiotal fågelskådare från hela Östergötland hjälper till i arbetet. De ställer upp ideellt men vi vill gärna kunna erbjuda reseersättning och en liten peng för tiden de lägger ned. Fågelinventeringen är antagligen vår bästa chans att stoppa vindkraftsetableringen, enligt tidigare erfarenhet. Vill du bidra med en slant, swisha valfri summa till 1232107670 och ange FÅGEL som text. Stort TACK!