fbpx

Länsstyrelsen säger nej till etablering vid Morkulleberget

Utsikt från Kolmårdsskogarna inte långt från Morkulleberget ut över Bråviken.

Länsstyrelsen i Östergötland har för andra gången avslagit Ramström Vinds ansökan om att bygga vindkraft vid Morkulleberget i Kolmården mellan Kvarsebo och Nävekvarn.

I motiveringen anger länsstyrelsen bland annat att det i området finns havsörn, nattskära och fiskgjuse som riskerar att ta skada. Också förekomsten av flera hotade arter av fladdermöss anges liksom att etableringen skulle ha negativ inverkan på friluftslivet, inte minst eftersom både Sörmlandsleden och Nävsjömossens naturreservat finns i närområdet.

Det är andra gången som Ramström Vind får nej från länsstyrelsen för samma exploateringsområde. I den här ansökan hade antalet verk minskat från ursprungliga sex till fyra.

Från Ramström Vind är man förvånad över beslutet och säger i en intervju i NT att man med största sannolikhet kommer att överklaga till mark- och miljödomstolen.