Störande ljud ett av de största miljöhoten enligt WHO

I sina senaste riktlinjer för buller tar WHO för första gången upp ljud från vindkraftverk som ett hot mot människors hälsa. Foto: Shutterstock

Världshälsoorganisationen (WHO) pekar i den senaste upplagan av Environmental Noise Guidelines for the European Region ut buller och störande ljud som ett av de största miljöhoten mot människors hälsa. Här tas för första gången också ljud från vindkraftverk upp som en störande ljudkälla.

Även lågfrekvent ljud bör undersökas

WHO menar att det behövs bättre metoder för mätning av ljud från vindkraftverk och fler studier av kopplingen mellan störande ljud och människors hälsa. Det gäller både det hörbara ljudet och det lågfrekventa pulserande infraljudet som inte uppfattas av örat men visat sig kunna kopplas till hälsoproblem som sömnstörningar, depression, tinnitus, huvudvärk, yrsel och ökad aktivering av autonoma nervsystemet.

Läs mer:

WHO

Läkartidningen

Vindkraftens påverkan på vilt studeras i svensk-norskt samarbete

Älg, varg och järv i områden med vindkraftverk kommer att följas med hjälp av gps.
Foto: Shutterstock

Hur vindkraftverk påverkar älg och annat vilt ska nu studeras som en del i det svensk-norska samarbetet Grensevilt 2 som syftar till att bättre samordna förvaltningen av vilt i gränstrakterna.

I studien kommer rörelsemönster hos älg, järv och varg i områden med vindkraftverk att följas via gps. Det ska ge svar på hur den accelererande vindkraftsutbyggnaden påverkar beteendet hos viltpopulationer och vilka konsekvenser det får för viltförvaltningen.

– Dessutom vill vi undersöka hur en utbyggnad av vindkraft påverkar jakten på älg samt jägarnas inställning till utbyggnad av vindkraft genom att genomföra intervjuer med jägare, säger Camilla Wikenros, forskare på SLU.

Studien genomförs av bland andra Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Høgskolen i Innlandet (INN) och länsstyrelserna i Dalarna och Värmland. Kunskaperna kommer att samlas i en gemensam, gränsöverskridande portal.

Läs mer:

SLU

Nattligt ljus hotar både människor och djur

Nattligt ljus hotar både människor och djur
Stjärnhimmel utan ljusföroreningar – en allt mer ovanlig syn. Foto: Mårten Lundgren

Starkt nattligt ljus och ljusföroreningar är ett växande problem både för människor och djur. I städer men också i mer glesbefolkade områden och ute i naturen. I annars mörka områden, som på landsbygden, blir effekten än mer påtaglig.

En källa till ljusföroreningar på landsbygden är vindkraftverk. På grund av flygsäkerheten måste dessa ofta förses med högintensivt vitt blinkande hinderljus nattetid.

Studier visar att ljuset stör människors sömn och riskerar att påverka hälsan negativt. Även bland djuren utgör det artificiella ljuset ett allt större problem. Nattaktiva djur som ugglor, fladdermöss och insekter påverkas, rovdjurens jakt och födosök försvåras och flyttfåglar i rörelse på nätterna blir desorienterade.

Forskare menar att bevisen börjar bli omfattande för det nattliga ljusets negativa påverkan på människor och djur och att det nu behövs strategier för att minska onödiga ljusföroreningar.

Läs mer:

NT 2020-11-03 (insändare)

SvD 2019-08-26

Forskning och Framsteg 2018-09-27