fbpx

Ingen proposition om förändringar i vindkraftsvetot

Ingen proposition om förändringar i vindkraftsvetot kommer att läggas fram den närmaste tiden.

Regeringen kommer inte att lägga fram den planerade propositionen om förändringar i det kommunala vindkraftsvetot under återstoden av riksmötet, fram till den 26 september. Det visar den lista över aktuella propositioner för 2022 som nyligen presenterades.

Den 11 januari lämnade regeringen in en förteckning över vilka propositioner som avses bli slutbehandlade av riksdagen före sommaren eller efter sommaren men före utgången av 2022.

Listan visar att regeringen under perioden inte kommer att lämna in någon proposition som bygger på utredningen En rättssäker vindkraftsprövning, med förslag på förändringar i den kommunala tillstyrkan (“vetot”).

I vindkraftsutredningen föreslås att kommuner som säger nej måste göra det tidigare i processen och att ett nej ska vara tydligt kopplat till kommunens översiktsplan och de riktlinjer som finns där gällande markanvändning. Huvudregeln ska annars vara att kommunerna ska tillstyrka vindkraft.

I dagens Aftonbladet kritiserar Per Bolund (Mp) klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S) för att propositionen plockats bort från listan. Om eller när i framtiden den kommer att presenteras är inte klart.

Vindkraftsutredningen har fått stark kritik för förslag som begränsar kommuners självbestämmanderätt och den lokala demokratin.

Kd i Norrköping vill avstå från vindkrafts-veto

Kristdemokraterna i Norrköping skriver i en debattartikel i NT att man vill att kommunen avstår från att använda det kommunala vetot mot Holmens vindkraftsetablering i kommunen.

Därmed väljer man en helt annan väg än Kd i Finspång, som nyligen meddelade att man är emot etableringen med hänsyn till människor, natur och en levande landsbygd och även driver frågan om respektavstånd på 10 gånger verkens höjd till närliggande bostäder. 

Även på riksnivå är Kd starkt kritiska till den pågående vindkraftsutbyggnaden, med hänvisning bland annat till hur den påverkar människor på landsbygden, elpriserna och energisystemet i stort.

Om du är prenumerant kan du kommentera och reagera på artikeln på NT:s webb.

Kd:s debattartikel i NT

Alla partier eniga i Karlskoga – säger nej till vindkraft

Samtliga partier i Karlskoga kommun säger nej till en storskalig etablering av vindkraft i Kedjeåsen. Redan tidigt i processen använder man i stället sitt kommunala veto och tillstyrker inte ansökan.

Det var efter ett besök hos de boende i området som en samlad kommunstyrelse fattade beslutet att säga nej. Beskedet kom relativt tidigt i processen efter bedömningen att etableringen skulle medföra mycket stora nackdelar för de boende och projektet genomföras på fel sätt.

– Vi tycker att det är ett område där man måste tänka på de boende. Bara att få dit vindkraftverken skulle kräva ett jättearbete i sig och kosta mycket pengar. Sen handlar det också om vad som händer om det här företaget inte vill driva det vidare, vem skall då forsla bort dem? Det kommer säkert vara skilda åsikter bland partierna internt men vi som partiföreträdare är överens, säger Ida Edström, socialdemokraterna, till tidningen KT-Kuriren.

Anledningen till att man lämnar besked så tidigt är att ge alla parter tydlig information, visa var man står och ge trygghet till de boende. Det säger bland annat Daniel Ekelund, från miljöpartiet i Karlskoga.

Hela artikeln i KT-Kuriren