fbpx

Boende går samman mot vindkraftetablering vid Regna

Ålsjön mellan Ingestorp och Regna. Foto: Rättvisa Vindar Vid Regna.

Boende i områdena runt Ingestorp och Regna i norra delen av Finspångs kommun har bildat föreningen Rättvisa Vindar Vid Regna, RVVR, som ett svar på den planerade vindkraftetableringen i området. Nu har man skapat en digital protestlista.

I våras kom beskedet att Stena Renewable planerar att etablera storskalig vindkraft i norra delarna av Finspångs kommun och i delar av Örebro län. Planerna omfattar totalt mellan 34 och 49 verk med en höjd på upp till 270 meter.

Tre områden utreds för etableringen, på mark som ägs av Brevens bruk och Boo egendom. Ett av områdena, med 4-6 verk, ligger nordväst om Högsjö, ett annat, med 5-8 verk, sydost om Brevens bruk, och ett tredje, med 34 verk, väster om Ålsjön och i närheten av Ingestorp och Regna.

– Syftet med vår förening är att bevara vår tysta orörda landskapsdel och förhindra en storskalig vindkraftszon med negativ påverkan på djur- och naturliv samt på människors hälsa och välbefinnande. Vår förhoppning är att politikerna i Finspång ska resonera sig fram till ett beslut att redan nu avstyra hela projektet med de jättelika vindkraftverken, säger Bia Dahl, en av initiativtagarna till föreningen.

En vindkraftsetablering av den här storleken skulle få direkt påverkan på många människor i området genom med förstörd natur, buller och blinkande ljus, hälsorisker och sänkta fastighetsvärden. Föreningen har nu skapat en digital protestlista som man hoppas ska hjälpa till att påverka politiker och beslutsfattare.

Samråd är planerat till oktober 2021.

Läs mer och följ Rättvisa Vindar Vid Regna, RVVR, på Facebook.