fbpx

Boende i Västervik kommer att kräva skadestånd om vindkraftverk byggs

Maria Andersson överlämnar de 1023 skadeståndskraven från boende till kommunalrådet Dan Nilsson (S).

Igår överlämnades 1023 skadeståndskrav från boende i Västerviks kommun till kommunledningen. Kraven gäller förlorade fastighetsvärden till följd av tre planerade vindkraftsetableringar.

Skadeståndskraven gäller förluster i fastighetsvärden som skulle bli följden om vindkraft etablerades i de tre områdena Tribbhult, Lervik och Lebo. Fastighetsägare upp till åtta kilometer från de planerade verken står bakom kraven, som i nästa steg ska lämnas vidare till vindkraftsbolaget.

– Skadeståndskraven är ett löfte om att vi går ihop i grupptalan när verken byggs för att försvara våra fastighetsvärden, vår hälsa och natur, skriver de boende i ett pressmeddelande.

Till grund för kraven ligger KTH-studien som visar att det finns en direkt koppling mellan sänkta fastighetsvärden och närhet till vindkraft.

Kraven överlämnades på tordagen framför kommunhuset i Västervik, av Maria Andersson, boende i Lervik, till kommunalrådet Dan Nilsson (S). Förutom skadeståndskrav överlämnades protestlistor mot etableringarna, signerade av över 800 personer.

Gällande Tribbhult har kommunen lagt sitt veto, som öveklagats av vindkraftsbolaget. I Lervik och Lebo har processen hunnit längre och bygget redan godkänts av kommunen, något kommunalrådet Dan Nilsson själv ångrar.

– Jag hade varit väldigt tveksam eftersom det blir en koncentration kring två små orter i kommunen, säger han i en intervju med Svt Nyheter.