fbpx

Holmens vindkraftsplaner största hotet mot Norrköpings flygplats

Genom att säga nej till den industriella vindkraften säger politikerna ja till en möjlig fortsättning för Norrköpings flygplats.

I NT den 31 december 2021 skriver ett stort antal företrädare för Norrköpings näringsliv om vikten av att ha en flygplats i Norrköping.

Bra kommunikationer är som företrädarna skriver mycket viktigt för att näringslivet ska kunna utvecklas. Det är då inte så lite förvånande att två företrädare för Holmen; Henrik Sjölund, vd, och Fredrik Lundberg, storägare, samtidigt låter det företag de representerar ägna sig åt verksamhet som motarbetar och i förlängningen förhindrar flygplatsens verksamhet.

Norrköpings flygplats är tydliga i sitt samrådsyttrande till Holmens vindkraftsetablering i Klintaberget (Holmens ansökan, Länsstyrelsens diarienummer 19201-2021-1, bilaga B2.5, s 123) om att vindkraftverk som får en totalhöjd på över 335 meter över havet kommer att påverka flygplatsens verksamhet så negativt att de inte kan accepteras av flygplatsen. Eftersom vindkraftverken enligt exempellayouten placeras på mellan 80 och 100 meter över havet så innebär det att maxhöjden på vindkraftverken, utan att påverka flygplatsens verksamhet, är 235 – 255 meter. Holmen ansöker om 290 meter höga vindkraftverk vilket alltså går tvärt emot det budskap om vikten av att ha kvar flygplatsen som näringslivets företrädare framför i debattartikeln.

Vår rekommendation blir därför till de representanter som undertecknat debattartikeln att ringa upp Henrik Sjölund och Fredrik Lundberg och övertyga dem om att Norrköpings flygplats är betydligt viktigare än nio vindkraftverk i Kolmårdsskogarna för Norrköpings fortsatta utveckling.

Vår förhoppning är även att Socialdemokraterna och Moderaterna ska inse vikten av att behålla möjligheten till en flygplats i Norrköping och använda det kommunala vetot och rösta NEJ till Holmens vindkraftsetablering i Klintaberget och därmed säga JA till näringslivets önskemål om en möjlig fortsättning för Norrköpings flygplats. Vilken operatör skulle vilja driva och utveckla en flygplats som riskerar nedläggning inom de närmaste åren?

Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO
Insändare i dagens NT 2022-01-07