fbpx

Dags att inse det omöjliga med vindkraftsprojektet

Holmen fortsätter att driva processen framåt och därmed slösa med Länsstyrelsens resurser.

För drygt ett år sedan presenterade Holmen sina planer på hur de vill ordna en större vinst till sina aktieägare på de närboendes bekostnad. 77 vindkraftverk, större än vad som någonsin byggts, skulle stå på plats inom ett par år i Kolmårdsskogarna var budskapet.

Inom RVNO såg vi snabbt hur många misstag man gjort. När det gäller såväl naturvärden och djurliv som säkerhet och hänsyn till människor. Man kunde fråga sig om Holmen överhuvudtaget varit ute i sina egna skogar.


Sedan dess har ansökan skjutits upp i flera omgångar och omfattningen minskats. Till slut lämnades en ansökan in för områdena ”Högsjön” i Finspångs kommun och ”Klintaberget”, med hälften av verken i Finspång och hälften i Norrköpings kommun.


Totalt består ansökningarna av 32 vindkraftverk. Planerna kommer aldrig att bli verklighet i sin nuvarande utformning då Finspångs politiker agerat snabbt efter att ansökan blivit offentlig. Politikerna har tagit ett mycket klokt beslut att värna alla de positiva värden som finns i Finspångs kommun. Politikerna i alla partier förutom Vänsterpartiet har valt att säga ja till biologisk mångfald, höga naturvärden och landsbygdsbefolkningen. Ett beslut vi alla är mycket tacksamma för.


Tyvärr inser inte Holmen det omöjliga i projektet utan fortsätter att driva processen framåt och slösar därmed på Länsstyrelsens resurser då de måste fortsätta handlägga projektet trots att det är givet att etableringarna kommer att få ett mycket tydligt nej från Finspångs kommun. Självklart kommer även RVNO att fortsätta arbetet med att inventera fåglar, undersöka naturvärden och samla in fakta kring påverkan på människor från vindkraftsetableringar till dess Holmen drar tillbaka sin ansökan.


Även i Norrköpings kommun är det enda rimliga beskedet till Holmens etablering ett tydligt nej. Ett beslut som underlättas av att kommunfullmäktige vid förra sammanträdet aktualitetsförklarade kommunens översiktsplan. Det innebär att man gått igenom planen och sett till att de riktlinjer som finns fortfarande är relevanta.


I översiktsplanen finns ett tillägg för vindkraft som förutom kartor med prioriterade områden för vindkraft innehåller riktlinjer och regler som ska följas vid alla etableringar. Dessa har kommit till för att säkerställa att en samexistens är möjlig mellan en vindkraftsexploatör och natur, djur och människor som bor och vistas i området. Det handlar om sådant som rimliga säkerhetsavstånd och hänsyn till naturvärden och friluftsområden.


Holmens ansökan följer inte översiktsplanens riktlinjer för åtta av de planerade nio vindkraftverken. Beslutet att använda det kommunala vetot borde därmed vara enkelt för politikerna i Norrköpings kommunfullmäktige. För inte kan man väl i ena stunden rösta ja till regler och riktlinjer och i nästa stund strunta i dem? I alla fall inte om man vill behålla förtroendet från sina kommuninvånare.

Rättvisa vindar norra Östergötland
Insändare i NT 2022-01-05