fbpx

Flera av Holmens verk står för nära vägar

Säkerhetsavståndet mellan vindkraftverk och vägar i Norrköping regleras i kommunens översiktsplan.

Flera av vindkraftverken Holmen planerar nära Simonstorp i Norrköpings kommun är placerade för nära vägar. Detta i förhållande till säkerhetsavstånden som anges i kommunens översiktsplan.

I en artikel i Folkbladet från den 1 januari 2022 riktar RVNO kritik mot Holmen för att placera ett antal av de tänkta vindkraftverken alldeles för nära vägar. Och därmed inte hålla sig till de säkerhetsavstånd mellan verk och vägar som anges i vindkraftstillägget i kommunens översiktsplan.

– Om man tittar på de säkerhetsavstånd som Norrköpings kommun har sagt att det ska finnas i samband med vindbruksetableringar så innebär dessa bland annat att det ska vara 740 meter till större vägar med de höjder på vindkraftverk som Holmen söker tillstånd för. De får inte stå närmare en väg än 740 meter – och det gör de här, säger RVNO:s ordförande Per-Olov Strandberg till Folkbladet.

För bara några veckor sedan aktualitetsförklarade Norrköpings kommunfullmäktige kommunens översiktsplan. Det innebär att man gått igenom planen och sett till att de riktlinjer som finns fortfarande är relevanta.