fbpx

Kd i Norrköping följer inte partilinjen på riksnivå

I NT den 20 december skriver Eva-Britt Sjöberg att Kristdemokraterna i Norrköping förbehållslöst kommer att ställa sig positiva till Holmens vindkraftsetablering i Klintaberget. En linje som går tvärs emot partilinjen på riksnivå.

Det här är ett insändarsvar på den här debattartikeln i NT från 2021-12-20.

Kommunens roll är att ange om markanvändningen är rätt utifrån kommunens översiktsplaner. Så långt har Eva-Britt Sjöberg rätt. Tyvärr har hon inte läst och tagit till sig om de säkerhetsavstånd som anges i översiktsplanen utan sviker de som bor och verkar i eller i närheten av det planerade vindindustriområdet.

Som skäl till att lägga sig platt för Holmen anger Eva-Britt Sjöberg höga elpriser, och hon känner en tacksamhet gentemot Holmens vilja att bidra till ett ökat utbud av fossilfri elproduktion. Hade Eva-Britt Sjöberg varit lite mer påläst hade hon till exempel känt till att Holmen är ett av de företag som släpper ut mest koldioxid i Norrköpings kommun (NT den 11/12) med över 9000 ton koldioxid/år. Fossilfriheten för Norrköping skulle öka mer om Holmen investerade i åtgärder för att reducera sina koldioxidutsläpp än att investera i vindkraft. En sådan investering skulle dessutom ge effekt betydligt snabbare. Greenwashing brukar det kallas när man investerar i något som ser ut att göra verksamheten mer miljövänlig utan att för den delen göra någon egentlig nytta för verksamhetens miljöavtryck.

Hur påverkas då de höga elpriserna av nio vindkraftverk varav två står utanför prioriterat område? Ja, när det blåser så sjunker redan låga elenergipriser medan för kalla, vindstilla dagar, som den senaste veckan, får vi med Kristdemokraternas politik fortsatt räkna med höga elpriser. Vindkraften tränger undan investeringar i planerbar elproduktion som vi och, framförallt, basindustrin så väl behöver i södra Sverige (SKGS) .

Holmen är även en av Östergötlands absolut största förbrukare av el. Investerar Holmen sina pengar i Braviken istället för i vindkraft så är jag övertygad om att stora mängder el kan sparas i Bravikens produktionsprocess och Bravikens konkurrenskraft skulle samtidigt stärkas. En reducerad elenergiförbrukning är alltid mer miljövänlig än nya elproduktionsanläggningar.

Eva-Britt Sjöberg hade kunnat välja att inte späda på människors oro genom att stå upp för de kommunala beslut som fattats om säkerhetsavstånd till bostäder, vägar och platser där människor vistas. Hade hon valt att ställa krav på Holmen om energibesparingar och fossilfrihet så hade hon dessutom kunnat nå sitt mål om en ökad fossilfrihet i Norrköpings kommun. Istället väljer Eva-Britt Sjöberg att svika landsbygdsbefolkningen och skjuta över allt ansvar på Länsstyrelsen där beslutet kommer att tas först om flera år. Samtidigt som en av Norrköpings största utsläppskällor för koldioxid, Holmen, får fortsätta utan utsläppsminskningar. Jag hade förväntat mig betydligt mer av en ledande politiker i en stad av Norrköpings storlek.

Fredrik