fbpx

Holmen har beviljats bygglov för vindmätningsmast

Masten ska stå i etableringsområdet “Klintaberget” norr om Simonstorp i Norrköpings kommun.

Byggnads- och miljöskyddsnämnden i Norrköping har beviljat tillfälligt bygglov för en vindmätningsmast i området norr om Simonstorp där Holmen vill etablera vindkraft.

I beslutet från den 30 mars 2022 beviljar byggnads- och miljöskyddsnämnden i Norrköping Holmen tillfälligt bygglov för en 140 meter hög vindmätningsmast på fastigheten Klinta 2:1. Platsen ligger i etaberingsområdet ”Klintaberget” där Holmen ansökt om att få sätta upp 18 vindkraftverk.

Arbetet får inte påbörjas förrän byggnads- och miljöskyddsnämnden gett startbesked. Tillfrågade i ärendet har också varit försvarsmakten. Bygglovet gäller till den 1 februari 2026. Anläggningen ska vara borttagen senast på förfallodagen. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år.

Ansökningen om tillfälligt bygglovet kom in till nämnden den 16 december 2021. Förutom ritningar på masten innehöll den en översiktskarta och en karta över natur- och kulturvärden i området.