fbpx

Inga ytterligare områden inkluderade i RVNO:s arbete

Än så länge fokuserar RVNO på de tre exploateringsområden i norra Östergötland som Holmen presenterade hösten 2020. Först om samråd blir aktuellt för nya områden kan även dessa komma att inkluderas.

Vi får en del frågor om de nya möjliga exploateringsområden som dykt upp i norra Östergötland. Bland annat det som Holmen kallar Skolberget, mellan Igelfors och Rejmyre, som just nu är i fasen ”tidig dialog”.

I dagsläget är inte det eller några andra områden utöver Skybygget, Klintaberget och Högsjön inkluderade i RVNO:s arbete. Föreningen kommer att ta ställning till om fler områden kan bli aktuella först om och när det blir aktuellt med samråd för dessa.

När RVNO bildades hösten 2020 var det för att företräda människor och naturvärden i de tre områden som då presenterades av Holmen. Sedan dess har vi jobbat intensivt med information, opinionsbildning, egna fågelinventeringar och annat.

Vi rekommenderar alla som berörs av nya möjliga exploateringar att skaffa sig kunskap och förbereda sig inför samråd. Till exempel genom att dokumentera artfynd av hotade fåglar och fladdermöss, och rapportera in till Artportalen, och rapportera fornlämningar till länsstyrelsen. Använd gärna RVNO som kunskapskälla.

Vi behöver bli fler i regionen som engagerar oss i frågan!