fbpx

Ljud från vindkraftverk påverkar sömnen – lyssnar våra myndigheter?

Sömnstörningar är en negativ hälsoeffekt som kan bidra till kroniska sjukdomar enligt WHO. Foto: Shutterstock

I en studie vid Göteborgs universitet som gjordes förra året slår man fast att ljud från vindkraftverk påverkar både drömsömnen och känslan av återhämtning negativt. Hur mycket har myndigheterna lyssnat?

I studien, som gjordes våren 2020, fick 50 testpersoner sova i ett ljudmiljölabb i tre nätter där de utsattes för vindkraftsljud. Under den tiden registrerade man hjärnverksamhet, ögonrörelser och puls. Ljuden som användes var skapade för att efterlikna vindkraftsljud både utomhus och inomhus. Utöver mätningen av fysiologiska reaktioner fick deltagarna själva uppge hur de uppfattade sin sömnkvalitet. Både personer som bodde nära vindkraftverk och sådana som inte gjorde det deltog.

– Vi ville undersöka om människor som utsätts för ljud från vindkraftverk med tiden blir mer känsliga eller mer tillvanda av vindkraftverksbuller så att deras sömn kunde påverkas på ett annat sätt än en person som inte bor nära vindkraftverk, säger Kerstin Persson Waye, professor i miljömedicin vid Göteborgs universitet, en av de som lett studien.

Kortare tid av drömsömn

Studien visade bland annat att tiden för drömsömn (REM-sömn) förkortades hos deltagarna under en natt med vindkraftsljud jämfört med utan, oberoende av hur vana deltagarna var vid ljudet sedan tidigare. De rytmiska variationerna i ljudet tycktes också inverka störande på sömnen. Båda studiegrupperna uppgav själva att de upplevde sämre sömn under nätterna med vindkraftsljud.

– Sömnstörning är en negativ hälsoeffekt enligt världshälsoorganisationen, WHO, och kan i sig bidra till kroniska sjukdomar. Vi kan dock inte dra slutsatser om långvarig hälsopåverkan utifrån denna studie. Ytterligare studier bör om möjligt studera sömn i människors hemmiljö, och inkludera längre tids exponering, säger Kerstin Persson Waye.

För svenska myndigheter är det nu viktigt att följa upp studier som denna, och långsiktigt undersöka hur ljud från vindkraftverk kan påverka människor. Hos Naturvårdsverket, som ansvarar för riktlinjerna för vindkraftsljud utomhus, har man dock än så länge inte gjort några förändringar i bullervärdena.

Läs mer om studien på Göteborgs universitet och se videoklipp på SVT Nyheter.