fbpx

Vad händer med värdet på din fastighet vid en vindkraftetablering?

Fastighetsägare kan kräva ersättning där vindkraftetablering påverkat fastighetspriset negativt. Foto: Shutterstock

RVNO har fördjupat sig i frågan och inleder en informationsserie där vi hoppas kunna bidra med viktig kunskap.

Till hösten planerar vi en utbildningsdag för bland annat jurister och fastighetsvärderare kring frågor som gäller skadeståndsansvar enligt miljöbalken 32 kap.

Läs mer om vindkraftens värdepåverkan på fastigheter direkt här på sajten