fbpx

Nattligt ljus hotar både människor och djur

Nattligt ljus hotar både människor och djur
Stjärnhimmel utan ljusföroreningar – en allt mer ovanlig syn. Foto: Mårten Lundgren

Starkt nattligt ljus och ljusföroreningar är ett växande problem både för människor och djur. I städer men också i mer glesbefolkade områden och ute i naturen. I annars mörka områden, som på landsbygden, blir effekten än mer påtaglig.

En källa till ljusföroreningar på landsbygden är vindkraftverk. På grund av flygsäkerheten måste dessa ofta förses med högintensivt vitt blinkande hinderljus nattetid.

Studier visar att ljuset stör människors sömn och riskerar att påverka hälsan negativt. Även bland djuren utgör det artificiella ljuset ett allt större problem. Nattaktiva djur som ugglor, fladdermöss och insekter påverkas, rovdjurens jakt och födosök försvåras och flyttfåglar i rörelse på nätterna blir desorienterade.

Forskare menar att bevisen börjar bli omfattande för det nattliga ljusets negativa påverkan på människor och djur och att det nu behövs strategier för att minska onödiga ljusföroreningar.

Läs mer:

NT 2020-11-03 (insändare)

SvD 2019-08-26

Forskning och Framsteg 2018-09-27