fbpx

RVNO Opinion – nya PM

Tre nya PM som skickats till politiker i Norrköping och Finspång ligger nu under RVNO Opinion.

Vem tar ansvar för återställandet?

En tillståndsgiven vindkraftsanläggning är idag en handelsvara på en internationell marknad. Vem som är ägare den dag det är dags att sanera vet ingen. Hur stor risk är kommunen beredd att ikläda sig?

Vindkraft och ansvar för personskada

Det finns en betydande risk att människor inom påverkansområdet drabbas av psykisk ohälsa och sömnrubbningar, vilka inkluderas i begreppet personskada enligt Miljöbalken. Den vindindustri som Holmen planerar innebär således ett medvetet risktagande, varvid personskada är skadeståndsgrundande.

Äganderätt innebär inte carte blanche

Idén att Holmens äganderätt kränks av att Holmen inte får ändra markanvändningen till industrizoner för vindkraft, är i svensk rättsordning lika verklighetsfrämmande som att alla har rätt att bebygga sina fastigheter efter egen lust och fallenhet.

Läs mer …